Javni pozivi


JAVNI POZIV za podnošenje prijava za program pomoći održivog povratka „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2018. i 2019. godine“

 

JAVNI   POZIV za podnošenje prijava za programe  pomoći održivog povratka „Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka  na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu 2018. i 2019 godine”

Javni oglas za dodjelu stipendija studentima povratnicima na područje Republike Srpske - akademska 2017/2018. 

 

Javni poziv za podnošenje prijava za obnovu  i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije BiH i RS 2017.godine (Objava 27.11.2017.)

 

Javni oglas za prevoz učenika RS 2017-2018 (objava 25.08.2017.)

OBJAVA PRELIMINARNE LISTE  POTENCIJALNIH KORISNIKA U NASTAVKU IMPLEMENTACIJE DPSZ-POVRATNICI IZ SRBIJE U BIH

Poziv za prikupljanje prijava za zaključivanje ugovora o djelu

Javni poziv za  financiranje projekata udruženja raseljenih lica, povratnika  i izbjeglica usmjerenih na unaprjeđenje položaja i statusa ovih kategorija društva

Javni poziv za učešće u Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža kroz rad bez zasnivanja radnog odnosa povratnika sa VSS na području Republike Srpske (objava 01.06.2017)

 

Obavještenje za potpisivanje ugovora - studenti 2017.

Obavijest povratnicima u Republiku Srpsku

Javni poziv za prikupljanje prijava za zaključivanje ugovora o djelu Regionalni stambeni projekat

Javni poziv za učešće u  Programu podrške investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika

Javni poziv za učešće u  programu podrške projektima održivog povratka – Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika

Javni poziv za učešće u Programu podrške projektima održivog povratka - Izgradnja i/ili opremanje mini farmi brojlera

Javni oglas za dodjelu stipendija studentima-povratnicima na područje Republike Srpske 28.02.2017

Javni oglas za dodjelu stipendija studentima-povratnicima na područje Repubile Srpske 

Javni poziv za financiranje projekata udruženja raseljenih lica i povratnika

Javni poziv za učešće u Programu zapošljavanja povratnika u maloj privredi

Javni oglas za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata za Program pomoći održivog povratka-proljetna/jesenja sadnja voća na prostoru BiH

Javni oglas za dodjelu stipendija studentima-povratnicima na području Republike Srpske

Javni oglas za podnošenje prijava za programe pomoći održivog povratka u cilju podrške zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi na prostoru Bosne i Hercegovine

Javni oglas za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata za programe pomoći održivog povratka - lzgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih ohjekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i Hercegovine

Javni oglas za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata za Program pomoći održivog povratka-proljetna/jesenja sadnja voća na prostoru BiH

Javni poziv za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine;

Javni poziv za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Republike Srpske;

Javni oglas za odabir korisnika - Program "Izgradnja i opremanje farmi brojlera, dodjela junadi za tov i visoko steonih junica"

Javni oglas za "Program podrške investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika

Javni oglas za podnošenje prijava za programe pomoći održivog povratka-zapošljavanje/samozapošljavanje mladih u poljoprivredi u opštinama RS

Javni oglas za podnošenje prijava za programe pomoći održivog povratka - izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata u mjestima povratka na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine

Javni oglas za podnošenje prijava za programe pomoći održivog povratka - izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata u mjestima povratka na prostoru Republike Srpske

Javni pozivi

 

Javni poziv za obnovu i rekonstrukciju stambenih objekata- konačnu rang lista potencijalnih korisnika


Javni poziv za obnovu i rekonstrukciju stambenih objekata- konačna rang lista potencijalnih korisnika Srednja Bosna, Posavina, Posavski kanton, ZE-DO i SBK


Javni poziv za obnovu i rekonstrukciju stambenih objekata- prelimininarna rang lista potencijalnih korisnika


Preliminarne rang liste za Posavinu, SBK, ZDK i Srednju Bosnu i Posavinu RS po Javnom pozivu raspisanom u 2015. godini

Javni poziv za obnovu i rekonstrukciju stambenih objekata- preliminarna rang lista potencijalnih korisnika (RS), Istočna Hercegovina i (FBiH) Hercegovačko-neretvanski kanton


Javni poziv za obnovu i rekonstrukciju stambenih objekata- konačna rang lista potencijalnih korisnika


Javni poziv za obnovu i rekonstrukciju stambenih objekata- konačna rang lista potencijalnih korisnika


JAVNI POZIV - VOLONTERI 2016


Javni poziv za financiranje projekata udruženja raseljenih lica, povratnika i izbjeglica


Javni poziv za podnošenje prijava/zahtjeva za pomoć za održivi povratak općine Derventa


Javni poziv za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica


Javni pozivi raseljenim osobama u FBiH i povratnicima u RS-u za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja ( RSP u BiH )