Nazad

Javni oglasi

Javni poziv za financiranje projekata udruženja raseljenih lica i povratnika

Javni poziv za učešće u Programu zapošljavanja povratnika u maloj privredi

Javni oglas za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata za Program pomoći održivog povratka-proljetna/jesenja sadnja voća na prostoru BiH

Javni oglas za dodjelu stipendija studentima-povratnicima na području Republike Srpske

Javni oglas za podnošenje prijava za programe pomoći održivog povratka u cilju podrške zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi na prostoru Bosne i Hercegovine

Javni oglas za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata za programe pomoći održivog povratka - lzgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih ohjekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i Hercegovine

Javni oglas za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata za Program pomoći održivog povratka-proljetna/jesenja sadnja voća na prostoru BiH

Javni poziv za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine;

Javni poziv za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Republike Srpske;

Javni oglas za odabir korisnika - Program "Izgradnja i opremanje farmi brojlera, dodjela junadi za tov i visoko steonih junica"

Javni oglas za "Program podrške investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika

Javni oglas za podnošenje prijava za programe pomoći održivog povratka-zapošljavanje/samozapošljavanje mladih u poljoprivredi u opštinama RS

Javni oglas za podnošenje prijava za programe pomoći održivog povratka - izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata u mjestima povratka na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine

Javni oglas za podnošenje prijava za programe pomoći održivog povratka - izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata u mjestima povratka na prostoru Republike Srpske

Javni pozivi


Javni poziv za obnovu i rekonstrukciju stambenih objekata- preliminarna rang lista potencijalnih korisnika


JAVNI POZIV - VOLONTERI 2016


Javni poziv za financiranje projekata udruženja raseljenih lica, povratnika i izbjeglica


Javni poziv za podnošenje prijava/zahtjeva za pomoć za održivi povratak općine Derventa


Javni poziv za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica


Javni pozivi raseljenim osobama u FBiH i povratnicima u RS-u za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja ( RSP u BiH )

Javni pozivi
Javni pozivi

Javni oglas za dodjelu stipendija studentima-povratnicima na području Republike Srpske Javni oglas Za dodjelu stipendija studentima-povratnicima na području Republike Srpske

Javni poziv za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine

Javni poziv za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Republike Srpske

Javni oglas za odabir korisnika po Programu izgradnja i opremanje farmi brojlera etc.

Javni oglas za podnosenje prijava za Program podrske investicijskim projektima u cilju zaposljavanja povratnika

Javni oglas za podnosenje prijava za programe pomoci odzivog povratka-zaposljavanj/samozapposljavanje mladih, opstine RS

Javni poziv za pomoc za održivi povratak Derventa

Javni poziv za financiranje projekata udruzenja raseljenih lica, povratnika i izbjeglica

Javni oglas za podnosenje prijava za programe pomoci odzivog povratka - izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata, FBiH

Javni oglas za podnosenje prijava za programe pomoci odzivog povratka - izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata, RS

Javni pozivi za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica

Javni pozivi raseljenim osobama u FBiH i povratnicima u RS-u za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja ( RSP u BiH )

Sjedište

Alipašina br. 41
Sarajevo
Tel :  +387 33 265 - 322
Fax : +387 33 226 - 553
Email:   kabinet@fmroi.gov.ba