Arhiva

Aktuelno

Sep
09
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KONAČNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA za program pomoći održivog povratka– u cilju podrške zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u maloj privredi u opštinama Republike Srpske
Na prijedlog Komisije za razmatranje prijava-zahtjeva-projekata po Javnom oglasu iz programa pomoći održivog povratka- u cilju podrške zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u maloj privredi u opštinama Republike Srpske, imenovane rješenjem ministra,
Više
Sep
04
Umihanić i Bijedić kod ministra Osmanovića
Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Adil Osmanović primio je danas u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu premijera Tuzlanskog kantona Bahriju Umihanića i kantonalnu ministricu za rad, socijalnu politiku i povratak Melihu Bijedić.
Više
Aug
27
O B A V J E Š T E N J E ZA STUDENTE – POVRATNIKE NA PODRUČJE REPUBLIKE SRPSKE
Obavještavamo studente – povratnike na područje Republike Srpske koji su ostvarili pravo za dodjelu stipendija za akademsku 2013/2014. godinu da su uplaćena finansijska sredstva na tekuće račune korisnika.
Više
Aug
04
Odluke o utvrđivanju konačnih rang lista potencijalnih korisnika za zapošljavanje/samozapošljavanje povratnika u maloj privredi u opštinama RS
Lista za RS
Više
Aug
01
O B A V J E Š T E N J E
Obavještavamo podnosioce prijava na Javni poziv za prikupljanje prijava udruženja građana čije su aktivnosti usmjerene na poboljšanje kvaliteta života raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica broj: 05-36-3-830-1/14 od 28.04.2014. godine, da su utvrđene r
Više
Javni pozivi
Javni pozivi

Sjedište

Alipašina br. 41
Sarajevo
Tel :  +387 33 667 - 298
Fax : +387 33 667 - 298
Fax : +387 33 226 - 553
Email:   kabinet@fmroi.gov.ba